پرش لینک ها

پروژه تحقیقاتی استفاده از جوانسازها در تولید آسفالت بازیافتی

با وجودی که سال‌هاست در سطح جهان استفاده از بازیافت آسفالت (تراشه) بسیار معمول و رایج شده است و در برخی از کشورها تا بالای 90 درصد از تراشه‌ها به چرخه مصرف برمی‌گردد متاسفانه در کشور ایران به این مهم توجه چندانی نشده است. از اینرو این شرکت با مشارکت شرکت سازنده توزینگر اقدام به انجام مطالعه و ساخت تجهیزات بازیافت آسفالت نموده است. به منظور ارتقا کیفیت آسفالت تولیدی استفاده از مواد جوان‌کننده آسفالت و احیا‌کننده قیر الزامی می‌باشد که در همین ارتباط توانسته‌ایم این مهم را به انجام رسانیده و آسفالتی با کیفیت بسیار مناسب را به تولید برسانیم.