پرش لینک ها
استان یزد

طرح تثبیت ریزگردها سازمان محیط زیست اجرای پروژه‌های پایلوت در استان یزد

مطابق با فراخوان سازمان ملی محیط زیست جهت جایگزنی مالچ غیر نفتی در سال 1398 این شرکت موفق گردید به عنوان یکی از دو شرکت صاحب تکنولوژی نسب به تثبیت خاک با استفاده از مالچ غیر نفتی لوکوسویل تائید گردد.

درباره پروژه

پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد به عنوان مجری طرح انجام آزمایشات تکمیلی و بررسی‌های میدانی مواد تثبیت کننده خاک (مالچ غیر نفتی) بود که محل انجام پروژه‌های پایلوت در منطقه برداشت در منطقه کانال باد میبد و سایت شماره 2 واقع در تپه‌های ماسه‌ای مستقر در بخش جنوبی جاده بافق - شادکام به شرکت رعدان نیرو زاگرس ابلاغ شد و عملیات پاشش در هر دو منطقه پایلوت انجام شد.